«Et barn er født i Betlehem» er en klassisk julesang som feirer fødselen av Jesus Kristus. Den er særlig kjent og elsket i Skandinavia, hvor den synges i kirker, skoler og hjem under julehøytiden. Med sin enkle, men dype tekst, formidler sangen essensen av julebudskapet – fødselen av et barn som bringer håp og glede til verden.

Historien til «Et barn er født i Betlehem» strekker seg tilbake til middelalderen. Teksten har sin opprinnelse i en latinsk hymne, «Puer natus in Bethlehem», som antas å ha blitt skrevet på 1300-tallet. Denne hymnen ble senere oversatt og tilpasset til flere språk, inkludert dansk og norsk. Den danske versjonen ble oversatt og bearbeidet av den kjente hymnologen og presten Thomas Kingo på slutten av 1600-tallet. Kingos innflytelse på hymnen bidro til å formidle dens dype åndelige budskap og gi den en form som har resonnert med ettertiden.

Melodien til «Et barn er født i Betlehem» har også en interessant historie. Den har røtter i middelalderens musikktradisjon og har blitt tilpasset og endret over tid for å passe til hymnens stemning og budskap.

I Norge og Danmark har «Et barn er født i Betlehem» blitt en uunnværlig del av julefeiringen. Sangen synges ofte i julegudstjenester og ved andre juletilstelninger, og dens enkle, men mektige budskap om håp, glede og fred gjør den til en tidløs favoritt. Sangen er et symbol på julens dypeste åndelige betydning og en påminnelse om den historiske og kulturelle arven i juletradisjonene.

Sangtekst:

Et barn er født i Betlehem
Ti gleder seg, Jerusalem
En fattig jomfu satt i lønn
og fødte himlens kongesønn
Han lagdes i et krybberom
Guds engler sang med fryd derom
Men okse der og asen stod
og så den Gud og Herre god
Og Østens vise ofret der
gull, røkelse og myrra skjær
Nå all vår nød og sorg er bøtt
oss er i dag en frelser født
I kjåd og blod ble han oss lik
og gjør oss til Guds barn med seg
Guds kjære barn vi ble påny
skal holde jul i himmelby
På stjernetepper lyseblå
skal glade vi til kirke gå
Guds engler der oss lærer bratt
å synge som de sang i natt
Da bliver engler vi som de
Guds milde åsyn skal vi se
For frelser bold og broder blid
vi synger da til evig tid
Lov takk og pris i evighet
den hellige treenighet