Et barn er født i Betlehem

Et barn er født i Betlehem
Ti gleder seg, Jerusalem

En fattig jomfu satt i lønn
og fødte himlens kongesønn

Han lagdes i et krybberom
Guds engler sang med fryd derom

Men okse der og asen stod
og så den Gud og Herre god

Og Østens vise ofret der
gull, røkelse og myrra skjær

Nå all vår nød og sorg er bøtt
oss er i dag en frelser født

I kjåd og blod ble han oss lik
og gjør oss til Guds barn med seg

Guds kjære barn vi ble påny
skal holde jul i himmelby

På stjernetepper lyseblå
skal glade vi til kirke gå

Guds engler der oss lærer bratt
å synge som de sang i natt

Da bliver engler vi som de
Guds milde åsyn skal vi se

For frelser bold og broder blid
vi synger da til evig tid

Lov takk og pris i evighet
den hellige treenighet

Grundtvig / Lindeman

Leave a comment