"Deilig er jorden" er en av de mest elskede julesangene, som transcenderer det rene julebudskapet og taler til en universell følelse av fred og brorskap

«Deilig er jorden» er en av de mest kjente og elskede julesangene, som transcenderer det rene julebudskapet og taler til en universell følelse av fred og brorskap. Denne sangen, som ofte synges i kirker og sammenkomster i juletiden, er kjent for sin storslåtte melodi og gripende tekst som reflekterer over skjønnheten og enheten i verden.

Historisk sett stammer «Deilig er jorden» fra Tyskland, hvor den ble skrevet av den tyske poeten Friedrich Wilhelm Kritzinger i 1842. Teksten ble opprinnelig skrevet på tysk under tittelen «Schönster Herr Jesu» og har siden blitt oversatt til flere språk, inkludert dansk og norsk. Den norske versjonen er en direkte oversettelse fra dansk, gjort av Bernt Støylen i 1906, og har blitt en fast del av den norske juletradisjonen.

Melodien til «Deilig er jorden» er faktisk eldre enn teksten og stammer fra Schlesisk folkesang fra det 12. århundre. Den ble senere tilpasset og popularisert som en kirkesalme. Denne kombinasjonen av en gammel melodi med Kritzingers tekst skaper en kraftfull og tidløs sang som appellerer til følelser av håp, enhet og takknemlighet.

I mange skandinaviske land, spesielt i Norge og Danmark, har «Deilig er jorden» blitt en integrert del av julefeiringen. Den synges ofte i kirker på julaften og i andre julerelaterte arrangementer, noe som gjenspeiler dens betydning som en sang som ikke bare feirer julen, men også formidler et budskap om fred og menneskehetens fellesskap.

Sangtekst:

Deilig er jorden
mektig er Guds himmel
skjønn er sjelenes pilgrimsgang.
Gjennom de fagre
riker på jorden
går vi til paradis med sang.
Tider skal komme
tider skal henrulle.
slekt skal følge slekters gang
aldri forstummer
tonen fra himlen
i sjelenes glade pilgrimssang.
Englene sang den
først for markens hyrder
skjønt fra sjel til sjel det lød.
Fred over jorden
menneske fryd deg.
Oss er en evig Frelser født.