Deilig er jorden

Deilig er jorden
mektig er Guds himmel
skjønn er sjelenes pilgrimsgang.
Gjennom de fagre
riker på jorden
går vi til paradis med sang.

Tider skal komme
tider skal henrulle.
slekt skal følge slekters gang
aldri forstummer
tonen fra himlen
i sjelenes glade pilgrimssang.

Englene sang den
først for markens hyrder
skjønt fra sjel til sjel det lød.
Fred over jorden
menneske fryd deg.
Oss er en evig Frelser født.

B.S. Ingemann

Leave a comment