St Nikolas

Julenissen: Et Globalt Symbol Tvers av Kultur og Tradisjon

Når vi tenker på julen, forestiller mange av oss nisser, juletrær og norske tradisjoner. Men faktisk er Julenissen en av de mest internasjonale og multikulturelle symbolene vi har, en sammensmeltning av tradisjoner fra flere land og kulturer.

Fra Sankt Nicholas til Coca Cola

Mange forbinder Julenissen med den amerikanske brusgiganten Coca-Cola, og med god grunn. På begynnelsen av 1900-tallet utformet selskapet en reklamekampanje som i stor grad definerte vår moderne oppfatning av Julenissen: en jovial, tykkfallen mann med hvitt skjegg og rød drakt. Men figuren har røtter som strekker seg mye lenger tilbake i tid.

Sankt Nicholas var en kristen helgen som levde i det 11. århundret i det som nå er Tyrkia. Han var kjent for sin veldedighet og for å gi anonyme gaver til de trengende. Hans rykte for godhet og gavmildhet har blitt flettet inn i den moderne forestillingen om Julenissen.

Nissens Nordiske Røtter

I Norden har vi også vår egen versjon av nissen, som er litt annerledes enn den amerikanske Julenissen. Den nordiske nissen er en lunefull skikkelse, og forholdet til ham var tidligere mer basert på en form for byttehandel enn på enveis gavegiving. Det var vanlig å sette ut en grøtporsjon som en form for «bestikkelse», slik at nissen ville la gård og husdyr være i fred.

En Global Gledesspreder

I dag er Julenissen et globalt fenomen. Hans popularitet går på tvers av nasjonale og kulturelle grenser. Med sin armé av hjelperalver produserer han leker og godterier til barn over hele verden, i hvert fall de som har vært snille det året som har gått. Ved hjelp av sin magiske slede, trukket av enten åtte eller ni reinsdyr, leverer han gaver til både fattige og rike, og sprer glede og håp overalt hvor han går.

Konklusjon

Det er fascinerende å se hvordan en skikkelse som Julenissen har utviklet seg over tid og krysser kulturelle grenser. Fra den alvorlige og helgenaktige Sankt Nicholas til den lunefulle nordiske nissen, og til slutt den godhjertede og gavmilde figuren vi kjenner i dag, viser Julenissen hvordan tradisjoner kan smelte sammen og skape noe universelt. Han er virkelig en av de mest internasjonale og multikulturelle symbolene vi har, og en påminnelse om at i hjertet av vintersesongen, er det godhet og fellesskap som virkelig teller.