Barnelek

Bjørnen sover er en barnelek som er spesielt populær blant de mindre barna.

Leken begynner med at et av barna velges ut til å spille bjørn, for eksempel ved å trekke strå eller å ved å elle.

“Bjørnen” legger seg til å “sove” midt på gulvet, mens de andre barna holder hverandre i hendene og starter å liste seg i en lang rekke i ring rundt “bjørnen”.

De synger, først stille, så høyere og høyere:

Bjørnen sover, bjørnen sover,
i sitt lune hi;
den er ikke farlig,
bare vi går varlig,
Men man kan nok,
men man kan nok
aldri være trygg.

Plutselig “våkner” bjørnen og er rasende for å ha bli vekket. Den stormer etter de andre barna mens den knurrer og forsøker å fange en av dem. Den som blir fanget blir den nye “bjørnen” og leken starter på nytt igjen.

Foto: David Robert Bliwas